K26 6-0-26+ME

Potasyum (K), bitki büyümesi için gerekli bir besindir. Bitkiler yaşam
döngüleri boyunca büyük miktarlarda K aldığı için makro besin olarak
sınıflandırılır.
Bitki büyümesinde rol
Potasyum, bitki dokusunda su, besinler ve karbonhidratların hareketi ile
ilişkilidir. Bitki içinde protein, nişasta ve adenozin trifosfat (ATP) üretimini
etkileyen enzim aktivasyonu ile ilgilidir. ATP üretimi fotosentez hızını
düzenleyebilir.
Potasyum ayrıca su buharı, oksijen ve karbondioksit değişimini
düzenleyen stomaların açılıp kapanmasını düzenlemeye yardımcı olur. K
eksikse veya yeterli miktarda sağlanmazsa, bitki büyümesini engeller ve
verimi düşürür.
Yonca gibi çok yıllık bitkiler için potasyum, kış boyunca bitki devamlılığında
rol oynar. K’nin diğer rolleri şunları içerir:
Kök büyümesini arttırır ve kuraklık direncini artırır. Turgoru korur; su
kaybını ve solmayı azaltır. Fotosentez ve besin oluşumuna yardımcı olur.
Solunumu azaltır, enerji kayıplarını önler. Şeker ve nişastanın
translokasyonunu artırır.
Nişasta açısından zengin tahıl üretir. Bitkilerin protein içeriğini
arttırır. Selüloz oluşturur ve konaklamayı azaltır. Mahsul hastalıklarını
geciktirmeye yardımcı olur.
Toprakların toplam K içeriği sıklıkla 20.000 ppm’yi (milyonda parça) aşar.
Topraklardaki toplam K arzı oldukça büyük olmakla birlikte, herhangi bir
zamanda bitki büyümesi için nispeten küçük miktarlar mevcuttur. Bunun
nedeni, bu K’nın neredeyse tamamının toprak minerallerinin yapısal
bileşeninde bulunması ve bitki büyümesi için uygun olmamasıdır.
Topraklar tarafından sağlanan K miktarı, toprak ana materyallerindeki
büyük farklılıklar ve bozulmanın bu materyaller üzerindeki etkisi
nedeniyle değişir. Bu nedenle, bir gübre programında K ihtiyacı Amerika
Birleşik 0evletleri’nde farklılık gösterir.
Toprak sisteminde bir dengede K’nın üç formu – mevcut olmayan, yavaş
mevcut veya sabit ve hazır veya değiştirilebilir – mevcuttur. Aşağıda
bu formları ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklıyoruz. Şekil 1 ayrıca bu
formlar arasındaki genel ilişkiyi göstermektedir.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “K26 6-0-26+ME”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir