• Grid
  • List
  • Bitkiler için fosfor, çinko ve mangan içermekte olup, bitkide kök gelişimine yardım eder
  • Potasyum (K), bitki büyümesi için gerekli bir besindir. Bitkiler yaşam döngüleri boyunca büyük miktarlarda K aldığı için makro besin olarak sınıflandırılır. Bitki büyümesinde rol Potasyum, bitki dokusunda su, besinler ve karbonhidratların hareketi ile ilişkilidir. Bitki içinde protein, nişasta ve adenozin trifosfat (ATP) üretimini etkileyen enzim aktivasyonu ile ilgilidir. ATP üretimi fotosentez hızını düzenleyebilir. Potasyum ayrıca su buharı, oksijen ve karbondioksit değişimini düzenleyen stomaların açılıp kapanmasını düzenlemeye yardımcı olur. K eksikse veya yeterli miktarda sağlanmazsa, bitki büyümesini engeller ve verimi düşürür. Yonca gibi çok yıllık bitkiler için potasyum, kış boyunca bitki devamlılığında rol oynar. K'nin diğer rolleri şunları içerir: Kök büyümesini arttırır ve kuraklık direncini artırır. Turgoru korur; su kaybını ve solmayı azaltır. Fotosentez ve besin oluşumuna yardımcı olur. Solunumu azaltır, enerji kayıplarını önler. Şeker ve nişastanın translokasyonunu artırır. Nişasta açısından zengin tahıl üretir. Bitkilerin protein içeriğini arttırır. Selüloz oluşturur ve konaklamayı azaltır. Mahsul hastalıklarını geciktirmeye yardımcı olur. Toprakların toplam K içeriği sıklıkla 20.000 ppm'yi (milyonda parça) aşar. Topraklardaki toplam K arzı oldukça büyük olmakla birlikte, herhangi bir zamanda bitki büyümesi için nispeten küçük miktarlar mevcuttur. Bunun nedeni, bu K'nın neredeyse tamamının toprak minerallerinin yapısal bileşeninde bulunması ve bitki büyümesi için uygun olmamasıdır. Topraklar tarafından sağlanan K miktarı, toprak ana materyallerindeki büyük farklılıklar ve bozulmanın bu materyaller üzerindeki etkisi nedeniyle değişir. Bu nedenle, bir gübre programında K ihtiyacı Amerika Birleşik 0evletleri'nde farklılık gösterir. Toprak sisteminde bir dengede K'nın üç formu - mevcut olmayan, yavaş mevcut veya sabit ve hazır veya değiştirilebilir - mevcuttur. Aşağıda bu formları ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklıyoruz. Şekil 1 ayrıca bu formlar arasındaki genel ilişkiyi göstermektedir.
  • Mobo formülasyon olarak yüksek oranda bor ve molibden içeren özel kompleks sıvı bir gübredir. Bu kompleks sayesinde bor elementi bitki ve yapraklar tarafından daha iyi bir şekilde alınır. Aynı zaman da içerdiği kompleksleme maddesi kuvvetli bir taşıyıcı görevi üstlenir. MOBO ile çiçeklenme, polenleşme ve sonuçta da döllenme çok daha iyi olur. Meyvelerdeki şeker oranı yüksek olur. Bor noksanlığına karşı kullanıldığında tüm bitkilerde iyi sonuçlar verir. Bazı bitkilerin molibden ihtiyaçları nispeten daha yüksektir. Her şeyden önce, dikotiledon bitkilerin molibden gereksinimleri monokotiledonlara göre daha yüksektir. Molibden, bitkilerin askorbik asit sentezlemesi için gerekli bir elementtir. Molibden özellikle baklagiller ve kavunun normal gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu bir elementtir. Özellikle azot fiksasyonu sağlayan bitkilerde (özellikle baklagiller) anahtar elementtir.
  • Farklı azot formlarından dolayı bitkinin kısa, orta ve uzun dönemde azot ihtiyacını karşılar. Vegetatif gelişmeyi maximuma ulaştırır. Gözler uyanmadan önce uygulanarak üniform bir şekilde uyanmasını sağlar. Don, dolu yağışı ve ilaçlamadan dolayı bitkilerde strese bağlı duraklama dönemi önler. Yavaş salınımlı bir üründür.
  • Yüksek oranda Fosfor içeriği ile bitkinin ihtiyacının hızlı şekilde karşılanmasını sağlayarak; Bitki metabolizmasını düzenler. Fosfor bitkinin kılcal kök gelişimini, çiçeklenmeyi ve olgunlaşma hızını artırır. Enerji sağlar. Ürün özel Formülasyonu ve Azot içeriği ile sinerjik bir etki yaratarak Yüksek pH değerlerine sahip topraklarda bile bitki tarafından hızlı asimile edilir. Sebze, meyve ve hububat grubunda kullanılır. Fosfor bitkide tutacak meyve miktarını belirleyen en önemli elementtir. Bu yüzden Bereket gübresi çiçeklenme ve göz sayısını arttırır. Sürekli meyve oluşumunu sağlar. Aynı zamanda kök gelişimini güçlendirerek bitkinin topraktan su ve besin elementlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmesini sağlar. Böylece bitkinin büyüme ve gelişmesine yardımcı olur. Gerekli enzimleri aktive ederek dayanıklı bitki gelişimine katkı sağlar. Hububat grubunda tane tutumunu arttırarak dekara verim artışı sağlar. Damlamadan veya yapraktan uygulama yapılır. Özellikle damlama gübresi olarak kullanıldığında dekara düşük maliyet ile yüksek verim sağlar.